Beata Wijatkowska

pedagog, menedżer kultury, fotograf, pilot wycieczek

- Kim jest menedżer kultury? Żart środowiskowy głosi, iż menedżerami kultury zostają ci, którym zabrakło talentu, odwagi albo determinacji, by zostać artystą. Mnie nie zabrakło niczego, nie chcę być ARTYSTĄ, chociaż z tym środowiskiem współpracuję i utrzymuję kontakty towarzyskie.

Z wykształcenia jestem pedagogiem, od dawna jednak nie pracuję w szkole. Po długich poszukiwaniach swego miejsca w życiu, zajęłam się kulturą. Pracując w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wymyślam, współorganizuję i promuję wydarzenia kulturalne. Lubię poznawać nowych ludzi, rozmawiać z nimi i wspólnie podejmować wyzwania. Swoją pasję, fotografię, ściśle związałam z obowiązkami służbowymi. Cieszy mnie to, że mam nieograniczone możliwości uwieczniania malutkich chwil z życia innych. Dla mnie zatarła się granica pomiędzy pracą, zainteresowaniami, a hobby.

Jestem urodzoną olsztynianką i choć zrządzenie losu sprawiło, iż od 25-ciu lat mieszkam w Lublinie, nadal ciągnie mnie na Warmię. Bliski kontakt z przyrodą (lasami i wodą) zawsze potrafił naładować mnie pozytywną energią. Jednak Lublin, w którym mieszkam od ćwierć wieku, to spokojne miasto mimo dużego napływu ludzi z różnych stron Polski i świata. Poznałam tu wspaniałe osoby, które są mi życzliwe, bez których już nie wyobrażam sobie egzystencji. Tu urodzili się moi synowie, tu zapuściłam korzenie. I chociaż czasem czuć w Lublinie prowincjonalność i zacofanie, to mogę śmiało powiedzieć: to jest moje miasto.

"Lublin - miasto wielokulturowe”: To zależy, z którego miejsca na to spojrzeć (punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia). Może kiedyś, przed wojną, ten tygiel wielokulturowości był widoczny i obecny na ulicach. Nie trzeba było organizować specjalnych spotkań, żeby to udowodnić. Obecnie nie odbieram tak tego. Przecież inne miasta polskie też mają swoich ludzi reprezentujących różne kultury. Nie widzę w Lublinie jakiejś szczególnej akceptacji dla odmiennych zwyczajów i wierzeń. Chodzi mi o mentalność i czasami mało otwarte myślenie, posiadanie uprzedzeń na różnym tle. Wiem jednak, że wiele osób pracuje nad tym, aby ta wielokulturowość się odrodziła i funkcjonowała. Sama ostatnio się w to zaangażowałam. Wielokulturowość trzeba mieć w sobie, stać się tolerancyjnym, otwartym i wyzbyć się stereotypów.

Moja wizja twarzy Lublina: Chyba już zapomniałam swoje pierwsze wrażenie na widok mojego przyszłego miasta. Raczej czułam się tu obca, ale z biegiem lat wtopiłam się, obserwując zachodzące pozytywne zmiany. Czasem twarz miasta jest brzydka z grymasem niezadowolenia, czasem piękna i uśmiechnięta. Spotykam ludzi przyjezdnych, którzy Lublinem są zachwyceni, zauroczeni. Myślę, że Lublin ma wiele twarzy, tak dużo, jak dużo jest w nim postaci pozytywnie zakręconych.

Moja rada dnia dla mieszkańców Lublina: Mniej narzekać, więcej działać. Nie siedzieć w czterech ścianach, nie zamykać swoich serc na wezwania innych. Wiem, że każdy ma dużo obowiązków, ale przyjemności też zostały wymyślone dla człowieka. Korzystajcie z życia, z ofert kulturalnych, które dla Was przygotowuje cały sztab artystów i animatorów, a przede wszystkim polecam więcej poczucia humoru, radości i dystansu do życia.

 

 

O projekcie

Choć Lublin przez wieki był miastem wielokulturowym, nieustannie staramy się, by był coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich, niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego czy wyznawanej religii.  

W 2013 roku Rada Miasta Lublin przyjęła Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, która zakłada m.in.: 

 • Realizację stałego programu zarządzania wielokulturowością,
 • Budowanie dobrych relacji i współpracy 
z mniejszościami narodowymi,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z wielokulturową historią miasta, jego tożsamością i dziedzictwem. 

Od 2008 roku jesteśmy jednym z kilkudziesięciu Miast Międzykulturowych Rady Europy. Kwestia otwartości na inne religie czy narody była także istotną częścią aplikacji Lublina podczas starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Studenci i studentki z zagranicy to coraz bardziej widoczna część społeczności akademickiej Lublina. Przez ponad 20 lat mieścił się w Lublinie Ośrodek dla Cudzoziemców, w którym mieszkały osoby oczekujące na decyzje w sprawie nadania statusu uchodźcy. Działa tu również pięć organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. W Polsce Lublin oceniany jest jako lider w zakresie pozytywnych działań na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek: dwukrotnie wyróżnieni zostaliśmy nagrodami "Miasta Otwarte", międzykulturowe działania miasta uwzględnione zostały również w aplikacji do nagrody EPSA.

Projekt "Lublin dla Wszystkich" realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin w latach 2012-2014 miał na celu wypracowanie lubelskiego modelu zarządzania różnorodnością kulturową. We współpracy z szwajcarskim kantonem Neuchâtel oraz polskimi i szwajcarskimi ekspert(k)ami, przedstawiciel(k)ami instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania integracyjne na terenie Lublina a także przedstawiciel(k)ami lubelskich mniejszości prowadzone byłymiędzy innymi badania opinii publicznej, regularne spotkania Grupy Wsparcia Integracji, warsztaty wrażliwości kulturowej. W ramach projektu udało się także zorganizować dwa spotkania lubelskich mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Jednym z istotnych działań w ramach projektu było przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom miasta danych na temat jego wielokulturowości. Postanowiliśmy wykorzystać i wesprzeć istniejący już pomysł. Oksana Tsymbaliuk, autorka Facebookowego projektu i wystawy "Twarze Lublina", zgodziła się razem z nami kontynuować swoją pracę. Przez trzy miesiące, od czerwca do końca sierpnia 2014 roku portretowała kolejnych mieszkańców i mieszkanki miasta. Tym razem jednak kluczem było pokazywanie wielokulturowej twarzy miasta. Drugą, równie ważną warstwą przedsięwzięcia były rozmowy, które Oksana przeprowadziła z fotografowanymi osobami. Padły tam niezwykle istotne pytania o wielokulturowość miasta, o jego twarz, o to co można zrobić, by wszystkim nam żyło się lepiej.

W kolejnych odsłonach kampanii, poza zdjęciami, publikowane były podstawowe fakty na temat wielokulturowości Lublina: na citylightach zlokalizowanych przy przystankach autobusowych, na ekranach LCD w autobusach oraz w lubelskim wydaniu Gazety Wyborczej. Powstała również publikacja Lublin dla Wszystkich. Twarze Lublina, zawierająca zdjęcia osób sportretowanych w ramach kampanii.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kontakt:
Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Prezydenta
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 19 56

O autorce zdjęć

Pomysłodawczynią na portretowanie niesztampowych, mających coś ważnego czy ciekawego do powiedzenia, mieszkanek i mieszkańców Lublina, jest Oksana Cymbaluk. Oksana jest dziennikarką, mieszka w Łucku, i właśnie tam po raz pierwszy zaczęła robić portrety spotykanym na ulicach osobom.  

Na lubelskiej stronie projektu pisze:

Twarze Lublina – fotoprojekt o mieszkańcach tego miasta, którzy go rozwijają i dodają jaskrawych kolorów do jego codziennego życia.
Fotoprojekt «Twarze Lublina» ma na celu przedstawienie wielokulturowej mozaiki miasta, a także – pokazać ciekawych ludzi, którzy przykładają się do rozwoju Lublina.
Twarz jest odzwierciedleniem charakteru człowieka. Ona opowiada wszystko o nim jeszcze zanim zaczyna mówić. Ważnym elementem projektu jest głębokie i prawdziwe przedstawienie osób, które dają życie temu miasty. Przez obraz twarzy bohatera każdy może zobaczyć wyjątkowy Lublin, przez wyjątkową historię – myśli i poglądy człowieka.

Autorka projektu i fotografka – Oksana Cymbaluk

Redaktor projektu - Jacek Szafrański 

Wywiady (audio) - Alina Pospischil 

e-mail: twarzelublina@gmail.com
tel. +48 883 170 192

 

Trochę faktów

Wydaje Ci się, że wiesz o Lublinie wszystko? Sprawdź swoją wiedzę na temat wielokulturowego Lublina.

 1. W Lublinie zameldowanych jest 2755 cudzoziemców i cudzoziemek. Łączna liczba zameldowanych osób wynosi 339 517 osób.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r. 
 2. W Lublinie zameldowani są obywatele i obywatelki z 87 państw.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r.
 3. W Lublinie żyją osoby mówiące w przynajmniej 75 językach. Skąd to wiemy? Policzyliśmy ile jest zameldowanych osób, z jakich krajów pochodzą, jakimi językami mogą się posługiwać. Wiemy jednocześnie, że ta liczba może być zdecydowanie większa, gdyż nie wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta są zameldowane, a poza tym są osoby, które mówią w większej liczbie języków...
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych, stan na kwiecień 2014 r.
 4. W Lublinie studiuje 3034 cudzoziemców i cudzoziemek.
  Dane: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
 5. Lublin jako jedyne polskie miasto należy do sieci 52 Miast Międzykulturowych Rady Europy.
 6. Otwartość kulturowa [...] sprowadza się do atmosfery akceptacji osób różniących się czymś od większości: pochodzeniem, językiem, kulturą, życiowymi preferencjami czy zwyczajami. Otwartość kulturowa powinna przenikać wszelkie działania wiążące się z nawiązywaniem przez Lublin i jego mieszkańców relacji zewnętrznych.
  Źródło: Strategia Rozwoju Miasta na lata 2013-2020, przyjęta przez Radę Miasta Lublin 28 lutego 2013 r.
 7. Podczas festiwalu Wielokulturowy Lublin można było wziąć udział w 56 wydarzeniach zorganizowanych przez kilkanaście mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zerknij na dane z 2015 roku.

Lublin Dla Wszystkich
Twarze Lublina