Michał Korba

30 lat, robi internety

- Na co dzień „robię internety”, zawodowo kierując działem interactive w agencji reklamowej oraz po godzinach, pracując nad projektami, które mają uczynić świat lepszym miejscem do życia. Dosyć często zdarza mi się dzielić moją wiedzą z zakresu marketingu internetowego, mediów społecznościowych czy narzędzi internetowych, prowadząc różnego rodzaju szkolenia lub występując w roli prelegenta. Mam takie szczęście, że moja praca jest jednocześnie moim hobby także zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi mogę analizować, jak ludzie wchodzą w interakcję z różnego rodzaju interfejsami stron internetowych programów komputerowych czy innych aplikacji. Prywatnie jestem ojcem dwójki najwspanialszych dzieci i mężem najwspanialszej żony.

W Lublinie mieszkam od urodzenia, nigdy stąd nie wyemigrowałem i mam nadzieje, że nie będę musiał. Jak w jednej z piosenek lubelskiej kapeli Chonabibe: „Jestem tu u siebie”(czytelniku „zgoogluj” to i posłuchaj). Swoje miasto lubię najbardziej za jego kameralność, za fakt, że wszyscy wszystkich znają. Za to, że przez ostanie kilka lat Lublin tak ewoluował i się rozwijał, za to jak głęboko w życiu miasta dzięki staraniom o ESK zakorzeniła się kultura. Najbardziej nie lubię Lublina za zaściankowość części jego mieszkańców, za marazm ludzi, którzy mówią, że we Wrocławiu czy Warszawie ludzie mają lepiej, że łatwiej o godne zarobki a u nas jest beznadzieja. Fakt może jest tu trochę trudniej utrzymać się na określonym poziomie, ale jeżeli coś jest trudniejsze tak osiągnięty cel cieszy bardziej, przynajmniej z takiego założenia wychodzę.

"Lublin - miasto wielokulturowe”: Jeżeli chodzi o „Lublin - miasto wielokulturowe”, to porównałbym to sformułowanie do osoby, która ma dobre „oko” i chociaż nigdy nie robiła zdjęć, właśnie kupiła sobie lustrzankę. Dzięki swojemu wrodzonemu talentowi i zacięciu udaje jej się od czasu do czasu „strzelić” dobre zdjęcie. Brakuje jej warsztatu i stażu, żeby móc nazywać się fotografem, ale jest na najlepszej drodze, żeby w przyszłości fotografią zajmować się zawodowo. Tak samo jest z Lublinem - by móc go nazwać miastem wielokulturowym, uważam, że jest zdecydowanie za wcześnie. Pomimo tego, że w historię tego miasta wpisana jest wielokulturowość i widać wiele jej przebłysków, to na razie jesteśmy tylko facetem z lustrzanką. Do fotografa nam jeszcze sporo brakuje.

Moja wizja twarzy Lublina: Byłaby ona uśmiechnięta i to nie tylko tak jak amerykańska modelka, która musi cały czas świecić zębami według zasady „keep smiling” czy twarz warszawskiego „człowieka sukcesu”, który szczerzy się od ucha do ucha z przekonaniem jak jest wspaniały. Byłby to taki uśmiech, który widzimy w oczach czy całej twarzy, a nie tylko na ustach. Patrząc na tę twarz, wiedziałbyś, że patrzysz na twarz szczęśliwej osoby, takiej której jest dobrze z tym kim jest.

Moja rada dnia dla mieszkańców Lublina: Więcej pewności siebie przy jednoczesnym zachowaniu pokory i szacunku dla autorytetów. Zdaję sobie sprawę, że może się wydawać, że te dwie cechy są sprzeczne, ale wcale tak nie musi być. Tu widzę właśnie główny problem mieszkańców Lublina - albo są zbyt zachowawczy i nie wierzą w zasadę „sky is the limit”, piętrząc wokół siebie same problemy i przeszkody, albo są zbyt przekonani o swojej wyjątkowości a swoje cele i zadania planują w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości.

O projekcie

Choć Lublin przez wieki był miastem wielokulturowym, nieustannie staramy się, by był coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich, niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego czy wyznawanej religii.  

W 2013 roku Rada Miasta Lublin przyjęła Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, która zakłada m.in.: 

 • Realizację stałego programu zarządzania wielokulturowością,
 • Budowanie dobrych relacji i współpracy 
z mniejszościami narodowymi,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z wielokulturową historią miasta, jego tożsamością i dziedzictwem. 

Od 2008 roku jesteśmy jednym z kilkudziesięciu Miast Międzykulturowych Rady Europy. Kwestia otwartości na inne religie czy narody była także istotną częścią aplikacji Lublina podczas starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Studenci i studentki z zagranicy to coraz bardziej widoczna część społeczności akademickiej Lublina. Przez ponad 20 lat mieścił się w Lublinie Ośrodek dla Cudzoziemców, w którym mieszkały osoby oczekujące na decyzje w sprawie nadania statusu uchodźcy. Działa tu również pięć organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. W Polsce Lublin oceniany jest jako lider w zakresie pozytywnych działań na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek: dwukrotnie wyróżnieni zostaliśmy nagrodami "Miasta Otwarte", międzykulturowe działania miasta uwzględnione zostały również w aplikacji do nagrody EPSA.

Projekt "Lublin dla Wszystkich" realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin w latach 2012-2014 miał na celu wypracowanie lubelskiego modelu zarządzania różnorodnością kulturową. We współpracy z szwajcarskim kantonem Neuchâtel oraz polskimi i szwajcarskimi ekspert(k)ami, przedstawiciel(k)ami instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania integracyjne na terenie Lublina a także przedstawiciel(k)ami lubelskich mniejszości prowadzone byłymiędzy innymi badania opinii publicznej, regularne spotkania Grupy Wsparcia Integracji, warsztaty wrażliwości kulturowej. W ramach projektu udało się także zorganizować dwa spotkania lubelskich mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Jednym z istotnych działań w ramach projektu było przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom miasta danych na temat jego wielokulturowości. Postanowiliśmy wykorzystać i wesprzeć istniejący już pomysł. Oksana Tsymbaliuk, autorka Facebookowego projektu i wystawy "Twarze Lublina", zgodziła się razem z nami kontynuować swoją pracę. Przez trzy miesiące, od czerwca do końca sierpnia 2014 roku portretowała kolejnych mieszkańców i mieszkanki miasta. Tym razem jednak kluczem było pokazywanie wielokulturowej twarzy miasta. Drugą, równie ważną warstwą przedsięwzięcia były rozmowy, które Oksana przeprowadziła z fotografowanymi osobami. Padły tam niezwykle istotne pytania o wielokulturowość miasta, o jego twarz, o to co można zrobić, by wszystkim nam żyło się lepiej.

W kolejnych odsłonach kampanii, poza zdjęciami, publikowane były podstawowe fakty na temat wielokulturowości Lublina: na citylightach zlokalizowanych przy przystankach autobusowych, na ekranach LCD w autobusach oraz w lubelskim wydaniu Gazety Wyborczej. Powstała również publikacja Lublin dla Wszystkich. Twarze Lublina, zawierająca zdjęcia osób sportretowanych w ramach kampanii.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kontakt:
Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Prezydenta
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 19 56

O autorce zdjęć

Pomysłodawczynią na portretowanie niesztampowych, mających coś ważnego czy ciekawego do powiedzenia, mieszkanek i mieszkańców Lublina, jest Oksana Cymbaluk. Oksana jest dziennikarką, mieszka w Łucku, i właśnie tam po raz pierwszy zaczęła robić portrety spotykanym na ulicach osobom.  

Na lubelskiej stronie projektu pisze:

Twarze Lublina – fotoprojekt o mieszkańcach tego miasta, którzy go rozwijają i dodają jaskrawych kolorów do jego codziennego życia.
Fotoprojekt «Twarze Lublina» ma na celu przedstawienie wielokulturowej mozaiki miasta, a także – pokazać ciekawych ludzi, którzy przykładają się do rozwoju Lublina.
Twarz jest odzwierciedleniem charakteru człowieka. Ona opowiada wszystko o nim jeszcze zanim zaczyna mówić. Ważnym elementem projektu jest głębokie i prawdziwe przedstawienie osób, które dają życie temu miasty. Przez obraz twarzy bohatera każdy może zobaczyć wyjątkowy Lublin, przez wyjątkową historię – myśli i poglądy człowieka.

Autorka projektu i fotografka – Oksana Cymbaluk

Redaktor projektu - Jacek Szafrański 

Wywiady (audio) - Alina Pospischil 

e-mail: twarzelublina@gmail.com
tel. +48 883 170 192

 

Trochę faktów

Wydaje Ci się, że wiesz o Lublinie wszystko? Sprawdź swoją wiedzę na temat wielokulturowego Lublina.

 1. W Lublinie zameldowanych jest 2755 cudzoziemców i cudzoziemek. Łączna liczba zameldowanych osób wynosi 339 517 osób.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r. 
 2. W Lublinie zameldowani są obywatele i obywatelki z 87 państw.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r.
 3. W Lublinie żyją osoby mówiące w przynajmniej 75 językach. Skąd to wiemy? Policzyliśmy ile jest zameldowanych osób, z jakich krajów pochodzą, jakimi językami mogą się posługiwać. Wiemy jednocześnie, że ta liczba może być zdecydowanie większa, gdyż nie wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta są zameldowane, a poza tym są osoby, które mówią w większej liczbie języków...
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych, stan na kwiecień 2014 r.
 4. W Lublinie studiuje 3034 cudzoziemców i cudzoziemek.
  Dane: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
 5. Lublin jako jedyne polskie miasto należy do sieci 52 Miast Międzykulturowych Rady Europy.
 6. Otwartość kulturowa [...] sprowadza się do atmosfery akceptacji osób różniących się czymś od większości: pochodzeniem, językiem, kulturą, życiowymi preferencjami czy zwyczajami. Otwartość kulturowa powinna przenikać wszelkie działania wiążące się z nawiązywaniem przez Lublin i jego mieszkańców relacji zewnętrznych.
  Źródło: Strategia Rozwoju Miasta na lata 2013-2020, przyjęta przez Radę Miasta Lublin 28 lutego 2013 r.
 7. Podczas festiwalu Wielokulturowy Lublin można było wziąć udział w 56 wydarzeniach zorganizowanych przez kilkanaście mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zerknij na dane z 2015 roku.

Lublin Dla Wszystkich
Twarze Lublina