00:00/00:00

Paulina Paga

30 lat, animatorka kultury

- Zajmuje mnie wiele rzeczy na raz. Spotykam ze sobą ludzi, których ścieżki - z powodu różnic społecznych, kulturowych, ekonomicznych i światopoglądowych - rzadko się przecinają. Namawiam do szukania własnych odpowiedzi na trudne pytania. Podsuwam narzędzia artystyczne i przypominam, że tworzenie jest pomnażaniem przestrzeni wolności indywidualnej. Zarabiam na administrowaniu, organizowaniu wydarzeń, promowaniu, szukaniu finansowania i rozliczaniu projektów kulturalnych, czasami na dzieleniu się doświadczeniami.

Ostatnio najwięcej energii włożyłam w realizację projektu „Lokatorzy”, działań na Osiedlu Słowackiego - na moim ulubionym LSM-ie. Interesowały mnie różne spojrzenia na rzeczywistość blokowiska. Zależało mi zarówno na usłyszeniu opinii intelektualistów, architektów, jak i wzmocnieniu różnorodnych perspektyw mieszkańców. Ciekawi mnie ile zostało z założeń przedwojennych spółdzielców dziś, jak można dbać o przestrzenie wspólne na poziomie obywatelskim, czy jest potrzeba tworzenia miejsc spotkań i budowania więzi, czy mieszkańcy wolą się izolować w przestrzeniach prywatnych i realizować społecznie wyłącznie podczas wyjść do pracy czy zakupów w hipermarkecie.

Pochodzę z Lublina. To miasto mnie ulepiło i ukształtowało. Kiedy miałam kilkanaście lat, oferta kulturalna nie była jeszcze tak rozbudowana. Miałam szczęście spotkać ludzi, którzy działali w myśl zasady „chcesz kultury? zrób ją sam”. Inspirowały mnie środowiska lubelskiej alternatywy, które zamiast narzekać i porównywać, jak pięknie się sprawy mają w innych miejscach, były w stanie skrzyknąć znajomych i spróbować urządzać mikro-Lublin po swojemu. Wtedy twierdziłam, że Lublin jest dla mnie najlepszym miejscem na ziemi. Potem spotkałam mędrca z brodą (sic!), który powiedział „uwierzę ci, jak stąd wyjedziesz i tu wrócisz”. Po 10 latach, spędzonych głównie w Krakowie i w Warszawie, wróciłam na LSM. Tu postanowiłam się osiedlić, złapać wspólne wątki z dawnymi przyjaciółmi, poznawać nowych ludzi i wychowywać córkę. Tu dostałam szansę zawodową na realizowanie samodzielnych inicjatyw (najpierw z Warsztatów Kultury, potem dzięki stypendium Prezydenta Miasta). Podczas mojej nieobecności sporo też przegapiłam, m.in. wspólne starania lubelskich środowisk o tytuł ESK czy moment rozkwitu nowych miejsc i organizacji. Obecnie staram się czerpać z bycia stąd, jak również z niewiedzy czy dystansu spowodowanych emigracją. Czasami jeszcze trudno mi się zorientować w lokalnych koligacjach i kawiarnianych kontekstach. Innym razem cieszę się, że mój „peryskop zwiadowczy” wystawiony jest poza Lublin, co daje mi szanse zapraszania do współpracy osoby spoza miasta czy spoza Polski wnoszące nową jakość, odkrywają Lublin dla siebie i coś dla Lublina.

"Lublin - miastem wielokulturowym”: Historycznie - tak, w tkankach miasta, można rozpoznać wielokulturowe warstwy. Jednak dawniej nie było to współistnienie na partnerskich zasadach i dziś powinniśmy budować relacje z poszanowaniem dla wzajemnej różnorodności. Osób pochodzących z innych krajów w Lublinie przybywa i zawsze mnie cieszy, kiedy ktoś decyduje się tu zostać i współtworzyć lokalny klimat. W moim odczuciu Lublin jest wielokulturowy również w monolicie etnicznym. Są to różnice na poziomie kontekstów środowiskowych, zamożności, dostępności do rynku pracy, konsumpcji i dóbr kultury, a także wartości i zaplecza doświadczeń. Mam obawę, że bez zrozumienia i otwartości na tę wielokulturowość, trudno będzie się dobrze przygotować na nadchodzące zmiany demograficzne.

Moja wizja twarzy Lublina: Miasto ma tyle twarzy, ile mieszkańców. Niektóre z nich reprezentują nas również poza miastem, z różnymi tego konsekwencjami.

Moja rada dnia dla mieszkańców Lublina: Nie mam rad dla mieszkańców. Lublin uczy mnie pokory.

 

 

O projekcie

Choć Lublin przez wieki był miastem wielokulturowym, nieustannie staramy się, by był coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich, niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego czy wyznawanej religii.  

W 2013 roku Rada Miasta Lublin przyjęła Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, która zakłada m.in.: 

 • Realizację stałego programu zarządzania wielokulturowością,
 • Budowanie dobrych relacji i współpracy 
z mniejszościami narodowymi,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z wielokulturową historią miasta, jego tożsamością i dziedzictwem. 

Od 2008 roku jesteśmy jednym z kilkudziesięciu Miast Międzykulturowych Rady Europy. Kwestia otwartości na inne religie czy narody była także istotną częścią aplikacji Lublina podczas starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Studenci i studentki z zagranicy to coraz bardziej widoczna część społeczności akademickiej Lublina. Przez ponad 20 lat mieścił się w Lublinie Ośrodek dla Cudzoziemców, w którym mieszkały osoby oczekujące na decyzje w sprawie nadania statusu uchodźcy. Działa tu również pięć organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. W Polsce Lublin oceniany jest jako lider w zakresie pozytywnych działań na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek: dwukrotnie wyróżnieni zostaliśmy nagrodami "Miasta Otwarte", międzykulturowe działania miasta uwzględnione zostały również w aplikacji do nagrody EPSA.

Projekt "Lublin dla Wszystkich" realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin w latach 2012-2014 miał na celu wypracowanie lubelskiego modelu zarządzania różnorodnością kulturową. We współpracy z szwajcarskim kantonem Neuchâtel oraz polskimi i szwajcarskimi ekspert(k)ami, przedstawiciel(k)ami instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania integracyjne na terenie Lublina a także przedstawiciel(k)ami lubelskich mniejszości prowadzone byłymiędzy innymi badania opinii publicznej, regularne spotkania Grupy Wsparcia Integracji, warsztaty wrażliwości kulturowej. W ramach projektu udało się także zorganizować dwa spotkania lubelskich mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Jednym z istotnych działań w ramach projektu było przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom miasta danych na temat jego wielokulturowości. Postanowiliśmy wykorzystać i wesprzeć istniejący już pomysł. Oksana Tsymbaliuk, autorka Facebookowego projektu i wystawy "Twarze Lublina", zgodziła się razem z nami kontynuować swoją pracę. Przez trzy miesiące, od czerwca do końca sierpnia 2014 roku portretowała kolejnych mieszkańców i mieszkanki miasta. Tym razem jednak kluczem było pokazywanie wielokulturowej twarzy miasta. Drugą, równie ważną warstwą przedsięwzięcia były rozmowy, które Oksana przeprowadziła z fotografowanymi osobami. Padły tam niezwykle istotne pytania o wielokulturowość miasta, o jego twarz, o to co można zrobić, by wszystkim nam żyło się lepiej.

W kolejnych odsłonach kampanii, poza zdjęciami, publikowane były podstawowe fakty na temat wielokulturowości Lublina: na citylightach zlokalizowanych przy przystankach autobusowych, na ekranach LCD w autobusach oraz w lubelskim wydaniu Gazety Wyborczej. Powstała również publikacja Lublin dla Wszystkich. Twarze Lublina, zawierająca zdjęcia osób sportretowanych w ramach kampanii.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kontakt:
Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Prezydenta
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 19 56

O autorce zdjęć

Pomysłodawczynią na portretowanie niesztampowych, mających coś ważnego czy ciekawego do powiedzenia, mieszkanek i mieszkańców Lublina, jest Oksana Cymbaluk. Oksana jest dziennikarką, mieszka w Łucku, i właśnie tam po raz pierwszy zaczęła robić portrety spotykanym na ulicach osobom.  

Na lubelskiej stronie projektu pisze:

Twarze Lublina – fotoprojekt o mieszkańcach tego miasta, którzy go rozwijają i dodają jaskrawych kolorów do jego codziennego życia.
Fotoprojekt «Twarze Lublina» ma na celu przedstawienie wielokulturowej mozaiki miasta, a także – pokazać ciekawych ludzi, którzy przykładają się do rozwoju Lublina.
Twarz jest odzwierciedleniem charakteru człowieka. Ona opowiada wszystko o nim jeszcze zanim zaczyna mówić. Ważnym elementem projektu jest głębokie i prawdziwe przedstawienie osób, które dają życie temu miasty. Przez obraz twarzy bohatera każdy może zobaczyć wyjątkowy Lublin, przez wyjątkową historię – myśli i poglądy człowieka.

Autorka projektu i fotografka – Oksana Cymbaluk

Redaktor projektu - Jacek Szafrański 

Wywiady (audio) - Alina Pospischil 

e-mail: twarzelublina@gmail.com
tel. +48 883 170 192

 

Trochę faktów

Wydaje Ci się, że wiesz o Lublinie wszystko? Sprawdź swoją wiedzę na temat wielokulturowego Lublina.

 1. W Lublinie zameldowanych jest 2755 cudzoziemców i cudzoziemek. Łączna liczba zameldowanych osób wynosi 339 517 osób.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r. 
 2. W Lublinie zameldowani są obywatele i obywatelki z 87 państw.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r.
 3. W Lublinie żyją osoby mówiące w przynajmniej 75 językach. Skąd to wiemy? Policzyliśmy ile jest zameldowanych osób, z jakich krajów pochodzą, jakimi językami mogą się posługiwać. Wiemy jednocześnie, że ta liczba może być zdecydowanie większa, gdyż nie wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta są zameldowane, a poza tym są osoby, które mówią w większej liczbie języków...
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych, stan na kwiecień 2014 r.
 4. W Lublinie studiuje 3034 cudzoziemców i cudzoziemek.
  Dane: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
 5. Lublin jako jedyne polskie miasto należy do sieci 52 Miast Międzykulturowych Rady Europy.
 6. Otwartość kulturowa [...] sprowadza się do atmosfery akceptacji osób różniących się czymś od większości: pochodzeniem, językiem, kulturą, życiowymi preferencjami czy zwyczajami. Otwartość kulturowa powinna przenikać wszelkie działania wiążące się z nawiązywaniem przez Lublin i jego mieszkańców relacji zewnętrznych.
  Źródło: Strategia Rozwoju Miasta na lata 2013-2020, przyjęta przez Radę Miasta Lublin 28 lutego 2013 r.
 7. Podczas festiwalu Wielokulturowy Lublin można było wziąć udział w 56 wydarzeniach zorganizowanych przez kilkanaście mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zerknij na dane z 2015 roku.

Lublin Dla Wszystkich
Twarze Lublina