Sylwia Janasz

41 lat , grafik  ,arteterapeutka , założycielka Fundacji Słoneczny Pokój

- Mieszkam w Lublinie od urodzenia. Jestem mamą dwóch małych kobiet i od kilku lat jest to moja główna misja i zapewne tak pozostanie. Mam taki ulubiony cytat Gandhiego: „Świata nie dziedziczymy po naszych rodzicach, a pożyczamy go od naszych dzieci” staram się  żyć tak, aby oddać im świat w dobrym stanie i do tego samego zachęcam innych. Podstawą jest tu, moim zdaniem, nasza postawa wobec innych czujących istot, tak ludzi, jak i zwierząt oraz całego ekosystemu Ziemi. Często  zapominamy, że człowiek to nie tylko nasza siostra, sąsiad czy koleżanka z pracy, ale także ktoś, kogo wykorzystuje jedna z wielkich korporacji, a my możemy dzięki ubóstwu i cierpieniu  tego człowieka  kupić sobie kolejną luksusową rzecz. Jak często nie dostrzegamy jakim cierpieniem okupione jest nasze jedzenie? Czy oglądając film upamiętniający tragiczne życie i śmierć świni czy  krowy,  można ją spokojnie i z zadowoleniem jeść?  Jest jeszcze kilka istotnych pytań, z którymi warto się konfrontować, bo będąc zwyczajnie uważnymi, możemy samymi naszymi codziennymi wyborami zmieniać ten świat na lepszy. Możliwości życia i korzystania z zasobów planety nieobarczonych okrucieństwem i głupotą jest bardzo wiele. Celem moim i moich przyjaciół jest poszukiwanie tej wiedzy i dzielenie się nią. Fundacja  Słoneczny Pokój jest moją pracą i pasją jednocześnie. Współtworzymy  Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4  -niezależną i oddolną przestrzeń kulturalną w Lublinie,  gdzie m.in. organizujemy raz w miesiącu  TuTarg – targ wegański promujący ideę lokalnej roślinnej żywności i rzemiosła oraz prezentujemy istotne naszym zdaniem idee społeczne. Zrealizowaliśmy wspólne projekty z Galerią Labirynt oraz Domem Słów Teatru NN. Obecnie współpracujemy z D.K.Narnia.

Kiedy widzę ryzyko zatracenia się w iluzjach tego świata i tracę uważność, wyruszam w wewnętrzną podróż: medytuję, gram na Gongu Tybetańskim i misach. Kiedy natomiast  przestaję dostrzegać piękno tego świata, ruszam w przyrodę i w kontakcie z nią odżywam.

Studiowałam w Poznaniu i Wrocławiu, mieszkałam także pod Warszawą, ale zawsze tu wracałam i od paru lat traktuję to miasto, jak swoje. Mam chęć współtworzenia go i to robię.

"Lublin - miasto wielokulturowe”: Lublin, tak jak i inne miasta nabiera, kolorów i ostrości dzięki ludziom przybywającym z  innych  miast i państw. Spotkaniu się dwóch indywidualności zawsze towarzyszy jakiś twórczy ferment, powstają  nowe jakości w procesie poszukiwania tego, co uniwersalne, wspólne dla wszystkich. Intensywność życia kulturalnego Lublina świadczy o tym, że jest on wielokulturowy.

Moja wizja twarzy Lublina: Pożycza twarze od różnych jej mieszkańców. Ostatnio widzę te twarze w bezgotówkowej Kawiarni Miłość na Cichej 4, bo jeśli w mieście jest grupa ludzi, którzy robią coś wspólnie dla siebie i innych z potrzeby serca, to miasto pięknieje i błyszczy.

Moja rada dnia dla mieszkańców Lublina: Jest tą samą radą albo życzeniem, którą udzielam sobie samej i mieszkańcom całego świata: szanujmy swoją wrażliwość, aby w naszym życiu było więcej empatii i uważności.

O projekcie

Choć Lublin przez wieki był miastem wielokulturowym, nieustannie staramy się, by był coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich, niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego czy wyznawanej religii.  

W 2013 roku Rada Miasta Lublin przyjęła Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, która zakłada m.in.: 

 • Realizację stałego programu zarządzania wielokulturowością,
 • Budowanie dobrych relacji i współpracy 
z mniejszościami narodowymi,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z wielokulturową historią miasta, jego tożsamością i dziedzictwem. 

Od 2008 roku jesteśmy jednym z kilkudziesięciu Miast Międzykulturowych Rady Europy. Kwestia otwartości na inne religie czy narody była także istotną częścią aplikacji Lublina podczas starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Studenci i studentki z zagranicy to coraz bardziej widoczna część społeczności akademickiej Lublina. Przez ponad 20 lat mieścił się w Lublinie Ośrodek dla Cudzoziemców, w którym mieszkały osoby oczekujące na decyzje w sprawie nadania statusu uchodźcy. Działa tu również pięć organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. W Polsce Lublin oceniany jest jako lider w zakresie pozytywnych działań na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek: dwukrotnie wyróżnieni zostaliśmy nagrodami "Miasta Otwarte", międzykulturowe działania miasta uwzględnione zostały również w aplikacji do nagrody EPSA.

Projekt "Lublin dla Wszystkich" realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin w latach 2012-2014 miał na celu wypracowanie lubelskiego modelu zarządzania różnorodnością kulturową. We współpracy z szwajcarskim kantonem Neuchâtel oraz polskimi i szwajcarskimi ekspert(k)ami, przedstawiciel(k)ami instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania integracyjne na terenie Lublina a także przedstawiciel(k)ami lubelskich mniejszości prowadzone byłymiędzy innymi badania opinii publicznej, regularne spotkania Grupy Wsparcia Integracji, warsztaty wrażliwości kulturowej. W ramach projektu udało się także zorganizować dwa spotkania lubelskich mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Jednym z istotnych działań w ramach projektu było przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom miasta danych na temat jego wielokulturowości. Postanowiliśmy wykorzystać i wesprzeć istniejący już pomysł. Oksana Tsymbaliuk, autorka Facebookowego projektu i wystawy "Twarze Lublina", zgodziła się razem z nami kontynuować swoją pracę. Przez trzy miesiące, od czerwca do końca sierpnia 2014 roku portretowała kolejnych mieszkańców i mieszkanki miasta. Tym razem jednak kluczem było pokazywanie wielokulturowej twarzy miasta. Drugą, równie ważną warstwą przedsięwzięcia były rozmowy, które Oksana przeprowadziła z fotografowanymi osobami. Padły tam niezwykle istotne pytania o wielokulturowość miasta, o jego twarz, o to co można zrobić, by wszystkim nam żyło się lepiej.

W kolejnych odsłonach kampanii, poza zdjęciami, publikowane były podstawowe fakty na temat wielokulturowości Lublina: na citylightach zlokalizowanych przy przystankach autobusowych, na ekranach LCD w autobusach oraz w lubelskim wydaniu Gazety Wyborczej. Powstała również publikacja Lublin dla Wszystkich. Twarze Lublina, zawierająca zdjęcia osób sportretowanych w ramach kampanii.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kontakt:
Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Prezydenta
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 19 56

O autorce zdjęć

Pomysłodawczynią na portretowanie niesztampowych, mających coś ważnego czy ciekawego do powiedzenia, mieszkanek i mieszkańców Lublina, jest Oksana Cymbaluk. Oksana jest dziennikarką, mieszka w Łucku, i właśnie tam po raz pierwszy zaczęła robić portrety spotykanym na ulicach osobom.  

Na lubelskiej stronie projektu pisze:

Twarze Lublina – fotoprojekt o mieszkańcach tego miasta, którzy go rozwijają i dodają jaskrawych kolorów do jego codziennego życia.
Fotoprojekt «Twarze Lublina» ma na celu przedstawienie wielokulturowej mozaiki miasta, a także – pokazać ciekawych ludzi, którzy przykładają się do rozwoju Lublina.
Twarz jest odzwierciedleniem charakteru człowieka. Ona opowiada wszystko o nim jeszcze zanim zaczyna mówić. Ważnym elementem projektu jest głębokie i prawdziwe przedstawienie osób, które dają życie temu miasty. Przez obraz twarzy bohatera każdy może zobaczyć wyjątkowy Lublin, przez wyjątkową historię – myśli i poglądy człowieka.

Autorka projektu i fotografka – Oksana Cymbaluk

Redaktor projektu - Jacek Szafrański 

Wywiady (audio) - Alina Pospischil 

e-mail: twarzelublina@gmail.com
tel. +48 883 170 192

 

Trochę faktów

Wydaje Ci się, że wiesz o Lublinie wszystko? Sprawdź swoją wiedzę na temat wielokulturowego Lublina.

 1. W Lublinie zameldowanych jest 2755 cudzoziemców i cudzoziemek. Łączna liczba zameldowanych osób wynosi 339 517 osób.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r. 
 2. W Lublinie zameldowani są obywatele i obywatelki z 87 państw.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r.
 3. W Lublinie żyją osoby mówiące w przynajmniej 75 językach. Skąd to wiemy? Policzyliśmy ile jest zameldowanych osób, z jakich krajów pochodzą, jakimi językami mogą się posługiwać. Wiemy jednocześnie, że ta liczba może być zdecydowanie większa, gdyż nie wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta są zameldowane, a poza tym są osoby, które mówią w większej liczbie języków...
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych, stan na kwiecień 2014 r.
 4. W Lublinie studiuje 3034 cudzoziemców i cudzoziemek.
  Dane: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
 5. Lublin jako jedyne polskie miasto należy do sieci 52 Miast Międzykulturowych Rady Europy.
 6. Otwartość kulturowa [...] sprowadza się do atmosfery akceptacji osób różniących się czymś od większości: pochodzeniem, językiem, kulturą, życiowymi preferencjami czy zwyczajami. Otwartość kulturowa powinna przenikać wszelkie działania wiążące się z nawiązywaniem przez Lublin i jego mieszkańców relacji zewnętrznych.
  Źródło: Strategia Rozwoju Miasta na lata 2013-2020, przyjęta przez Radę Miasta Lublin 28 lutego 2013 r.
 7. Podczas festiwalu Wielokulturowy Lublin można było wziąć udział w 56 wydarzeniach zorganizowanych przez kilkanaście mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zerknij na dane z 2015 roku.

Lublin Dla Wszystkich
Twarze Lublina