Tomasz Kulbowski

fotograf

- Zajmuję się fotografią dokumentalną, głównie uliczną, ale współpracuję także z wieloma instytucjami kulturalnymi oraz artystami, zajmując się dokumentacją ich pracy i wydarzeń kulturalnych. Posiadam też kilka innych zawodów, ale od wielu lat moje życie obraca się wokół fotografii i jej jest podporządkowane. Realizuję projekty fotograficzne, w tym również poświęcone Lublinowi i jego okolicy. Staram się promować fotografię dokumentalną w Lublinie oraz Lublin w świecie fotografii. Moim dzieckiem jest m.in. projekt Eastreet - jedyna na świecie tak duża prezentacja fotografii ulicznej z krajów Europy Wschodniej. Ten projekt prezentowany jest poza granicami, ale narodził się i rozwija w Lublinie, który ma tradycje bycia miejscem spotkań i dialogu kultur. Fotografia fascynuje mnie jako sposób na przenoszenie idei ponad granicami, językami i kulturami. Kiedy nie fotografuję w Lublinie, staram się podróżować, jak najczęściej i jak najdalej, z moją żoną Kasią.

Lublin jest moim domem, tu się urodziłem. Przez 6 lat mieszkałem w Londynie, a potem w Sydney, a od ponad 3 lat jestem ponownie w Lublinie i cieszę się z tego powrotu. Brak pośpiechu, bliskość natury poza miastem, nadal sporo zieleni w samym mieście, łatwa komunikacja. Lubię miasta z których wiem, że mogę się w miarę szybko wydostać pieszo. Mieszkałem w kilku dzielnicach, ale od pewnego czasu osiadłem na Wieniawie i bardzo mi się tu podoba. Lublin to miasto, które mnie w dużym stopniu ukształtowało. Może nie tyle samo miejsce, co ludzie których to spotkałem. To jest właśnie największa siła Lublina i coś, co ciągle każe mi wracać do tego miejsca. Nie mam wątpliwości, że na obecnym etapie mojego życia Lublin jest miejscem idealnym. Imponuje mi oferta kulturalna tego miasta - to jest nasza żyła złota. Ostatnio miasto staje się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom np. rowery miejskie to dobry krok. Czekam na kolejne! Generalnie uważam siebie za kibica Lublina - wspieram i dopinguję moje miasto, nie tylko wtedy gdy „prowadzi w tabeli”.

"Lublin - miasto wielokulturowe”: Lubię ten nasz sen o wielokulturowości i trzymam kciuki, aby się spełnił. Ale na razie to tylko aspiracja, marzenie. Lublin jest miastem, w którym coraz więcej jest cudzoziemców i coraz mniej nas dziwią. To my dzięki nim sami mamy szansę stać się „wielokulturowi” - bez tego nie ma wielokulturowości miejsca. Żyjemy w świecie kształtowanym przez ciągłe migracje - to napędza kulturę, społeczeństwo i ekonomię. Im bardziej Lublin otworzy się na „innych” i pozwoli im poczuć się tu u siebie, tym lepiej.

Moja wizja twarzy Lublina: Próbowałem sobie wyobrazić twarz Lublina, ale zamiast niej widzę ciągle kolaż wielu twarzy ludzi, których tu spotkałem. Może to jest właśnie Twarz Lublina?

Moja rada dnia dla mieszkańców Lublina: Wyjechać z tego miasta! Mam wrażenie, że wiele osób nie docenia Lublina, żyjąc utopijnymi złudzeniami o cudownych dalekich krainach. Faktycznie niektóre z nich są dalekie, ale niekoniecznie takie cudowne. To co mamy w Lublinie dobrego, chyba najprędzej można docenić spędzając trochę czasu z dala od tego miasta. A potem koniecznie wrócić. Zachęcam też do fotograficznego przyglądania się Lublinowi - to świetny sposób na zatrzymanie się oraz bardziej świadome spojrzenie na miasto. A jest tu gdzie przystawać i na co patrzeć.

 

O projekcie

Choć Lublin przez wieki był miastem wielokulturowym, nieustannie staramy się, by był coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich, niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego czy wyznawanej religii.  

W 2013 roku Rada Miasta Lublin przyjęła Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, która zakłada m.in.: 

 • Realizację stałego programu zarządzania wielokulturowością,
 • Budowanie dobrych relacji i współpracy 
z mniejszościami narodowymi,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z wielokulturową historią miasta, jego tożsamością i dziedzictwem. 

Od 2008 roku jesteśmy jednym z kilkudziesięciu Miast Międzykulturowych Rady Europy. Kwestia otwartości na inne religie czy narody była także istotną częścią aplikacji Lublina podczas starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Studenci i studentki z zagranicy to coraz bardziej widoczna część społeczności akademickiej Lublina. Przez ponad 20 lat mieścił się w Lublinie Ośrodek dla Cudzoziemców, w którym mieszkały osoby oczekujące na decyzje w sprawie nadania statusu uchodźcy. Działa tu również pięć organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. W Polsce Lublin oceniany jest jako lider w zakresie pozytywnych działań na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek: dwukrotnie wyróżnieni zostaliśmy nagrodami "Miasta Otwarte", międzykulturowe działania miasta uwzględnione zostały również w aplikacji do nagrody EPSA.

Projekt "Lublin dla Wszystkich" realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin w latach 2012-2014 miał na celu wypracowanie lubelskiego modelu zarządzania różnorodnością kulturową. We współpracy z szwajcarskim kantonem Neuchâtel oraz polskimi i szwajcarskimi ekspert(k)ami, przedstawiciel(k)ami instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania integracyjne na terenie Lublina a także przedstawiciel(k)ami lubelskich mniejszości prowadzone byłymiędzy innymi badania opinii publicznej, regularne spotkania Grupy Wsparcia Integracji, warsztaty wrażliwości kulturowej. W ramach projektu udało się także zorganizować dwa spotkania lubelskich mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Jednym z istotnych działań w ramach projektu było przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom miasta danych na temat jego wielokulturowości. Postanowiliśmy wykorzystać i wesprzeć istniejący już pomysł. Oksana Tsymbaliuk, autorka Facebookowego projektu i wystawy "Twarze Lublina", zgodziła się razem z nami kontynuować swoją pracę. Przez trzy miesiące, od czerwca do końca sierpnia 2014 roku portretowała kolejnych mieszkańców i mieszkanki miasta. Tym razem jednak kluczem było pokazywanie wielokulturowej twarzy miasta. Drugą, równie ważną warstwą przedsięwzięcia były rozmowy, które Oksana przeprowadziła z fotografowanymi osobami. Padły tam niezwykle istotne pytania o wielokulturowość miasta, o jego twarz, o to co można zrobić, by wszystkim nam żyło się lepiej.

W kolejnych odsłonach kampanii, poza zdjęciami, publikowane były podstawowe fakty na temat wielokulturowości Lublina: na citylightach zlokalizowanych przy przystankach autobusowych, na ekranach LCD w autobusach oraz w lubelskim wydaniu Gazety Wyborczej. Powstała również publikacja Lublin dla Wszystkich. Twarze Lublina, zawierająca zdjęcia osób sportretowanych w ramach kampanii.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kontakt:
Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Prezydenta
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 19 56

O autorce zdjęć

Pomysłodawczynią na portretowanie niesztampowych, mających coś ważnego czy ciekawego do powiedzenia, mieszkanek i mieszkańców Lublina, jest Oksana Cymbaluk. Oksana jest dziennikarką, mieszka w Łucku, i właśnie tam po raz pierwszy zaczęła robić portrety spotykanym na ulicach osobom.  

Na lubelskiej stronie projektu pisze:

Twarze Lublina – fotoprojekt o mieszkańcach tego miasta, którzy go rozwijają i dodają jaskrawych kolorów do jego codziennego życia.
Fotoprojekt «Twarze Lublina» ma na celu przedstawienie wielokulturowej mozaiki miasta, a także – pokazać ciekawych ludzi, którzy przykładają się do rozwoju Lublina.
Twarz jest odzwierciedleniem charakteru człowieka. Ona opowiada wszystko o nim jeszcze zanim zaczyna mówić. Ważnym elementem projektu jest głębokie i prawdziwe przedstawienie osób, które dają życie temu miasty. Przez obraz twarzy bohatera każdy może zobaczyć wyjątkowy Lublin, przez wyjątkową historię – myśli i poglądy człowieka.

Autorka projektu i fotografka – Oksana Cymbaluk

Redaktor projektu - Jacek Szafrański 

Wywiady (audio) - Alina Pospischil 

e-mail: twarzelublina@gmail.com
tel. +48 883 170 192

 

Trochę faktów

Wydaje Ci się, że wiesz o Lublinie wszystko? Sprawdź swoją wiedzę na temat wielokulturowego Lublina.

 1. W Lublinie zameldowanych jest 2755 cudzoziemców i cudzoziemek. Łączna liczba zameldowanych osób wynosi 339 517 osób.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r. 
 2. W Lublinie zameldowani są obywatele i obywatelki z 87 państw.
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, stan na kwiecień 2014 r.
 3. W Lublinie żyją osoby mówiące w przynajmniej 75 językach. Skąd to wiemy? Policzyliśmy ile jest zameldowanych osób, z jakich krajów pochodzą, jakimi językami mogą się posługiwać. Wiemy jednocześnie, że ta liczba może być zdecydowanie większa, gdyż nie wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta są zameldowane, a poza tym są osoby, które mówią w większej liczbie języków...
  Dane: Wydział Spraw Administracyjnych, stan na kwiecień 2014 r.
 4. W Lublinie studiuje 3034 cudzoziemców i cudzoziemek.
  Dane: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
 5. Lublin jako jedyne polskie miasto należy do sieci 52 Miast Międzykulturowych Rady Europy.
 6. Otwartość kulturowa [...] sprowadza się do atmosfery akceptacji osób różniących się czymś od większości: pochodzeniem, językiem, kulturą, życiowymi preferencjami czy zwyczajami. Otwartość kulturowa powinna przenikać wszelkie działania wiążące się z nawiązywaniem przez Lublin i jego mieszkańców relacji zewnętrznych.
  Źródło: Strategia Rozwoju Miasta na lata 2013-2020, przyjęta przez Radę Miasta Lublin 28 lutego 2013 r.
 7. Podczas festiwalu Wielokulturowy Lublin można było wziąć udział w 56 wydarzeniach zorganizowanych przez kilkanaście mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zerknij na dane z 2015 roku.

Lublin Dla Wszystkich
Twarze Lublina